JavaScript

Kent Dodds' JavaScript Piping Trick [Filipino]

Published on

Kent Dodds' JavaScript Piping Trick

TL;DR: Wala pang piping sa JavaScript, para magamit ito, maaaring gamitin ang Array.prototype.map na method ng Array object sa JavaScript upang mag pipe ng mga object o primitives sa mga functions para sa mas malinis at mas madaling maintindihan na code.

Sa video na ito, tatalakayin natin paano mag piping sa JavaScript gamit ang trick na ginamit ni Kent Dodds:

Code

JavaScript Piping Trick Code
JavaScript Piping Trick Code

Sa code na nasa taas, ang object na ariel ay pinapasa sa regularize, tapos ang resulta nito ay ipinapasa sa increaseSalaryBy(15000). Sa ganitong paraan, mas madaling basahin ang daloy ng code natin.


If you liked this post please Buy Me a Coffee at ko-fi.com